מגזין באזזז
MIKE OLDFIELD - Original Album Series (5CD)

TRACKS
CD1

1 Mike Oldfield Sentinel 08:06
2 Mike Oldfield Dark Star 02:16
3 Mike Oldfield Clear Light 05:47
4 Mike Oldfield Blue Saloon 02:58
5 Mike Oldfield Sunjammer 02:32
6 Mike Oldfield Red Dawn 01:49
7 Mike Oldfield The Bell 06:55
8 Mike Oldfield Weightless 05:43
9 Mike Oldfield The Great Plain 04:46
10 Mike Oldfield Sunset Door 02:23
11 Mike Oldfield Tattoo 04:14
12 Mike Oldfield Altered State 05:12
13 Mike Oldfield Maya Gold 04:00
14 Mike Oldfield Moonshine 02:20

CD2
1 Mike Oldfield In the Beginning 01:24
2 Mike Oldfield Let There Be Light 04:58
3 Mike Oldfield Supernova 03:24
4 Mike Oldfield Magellan 04:41
5 Mike Oldfield First Landing 01:16
6 Mike Oldfield Oceania 03:20
7 Mike Oldfield Only Time Will Tell 04:25
8 Mike Oldfield Prayer For The Earth 02:10
9 Mike Oldfield Lament For Atlantis 02:44
10 Mike Oldfield The Chamber 01:48
11 Mike Oldfield Hibernaculum 03:32
12 Mike Oldfield Tubular World 03:22
13 Mike Oldfield The Shining Ones 03:00
14 Mike Oldfield Crystal Clear 05:43
15 Mike Oldfield The Sunken Forest 02:38
16 Mike Oldfield Ascension 05:49
17 Mike Oldfield A New Beginning 01:33

CD3
1 Mike Oldfield The Song Of The Sun 04:32
2 Mike Oldfield Celtic Rain 04:40
3 Mike Oldfield The Hero 05:01
4 Mike Oldfield Women Of Ireland 06:27
5 Mike Oldfield The Voyager 04:22
6 Mike Oldfield She Moves Through The Fair 04:05
7 Mike Oldfield Dark Island 05:43
8 Mike Oldfield Wild Goose Flaps Its Wings 05:03
9 Mike Oldfield Flowers Of The Forest 06:01
10 Mike Oldfield Mont St.Michel 12:18

CD4
1 Mike Oldfield The Source Of Secrets 05:34
2 Mike Oldfield The Watchful Eye 02:09
3 Mike Oldfield Jewel In The Crown 05:45
4 Mike Oldfield Outcast 03:49
5 Mike Odfield Serpent Dream 02:53
6 Mike Oldfield The Inner Child 04:41
7 Mike Oldfield Man In The Rain 04:01
8 Mike Oldfield The Top Of The Morning 04:26
9 Mike Oldfield Moonwatch 04:25
10 Mike Oldfield Secrets 03:20
11 Mike Oldfield Far Above The Clouds 05:30

CD5
1 Mike Oldfield Introduction 05:51
2 Mike Oldfield Fast Guitars 01:04
3 Mike Oldfield Basses 00:46
4 Mike Oldfield Latin 02:18
5 Mike Oldfield A Minor Tune 01:21
6 Mike Oldfield Blues 02:40
7 Mike Oldfield Thrash 00:44
8 Mike Oldfield Jazz 00:48
9 Mike Oldfield Ghost Bells 00:30
10 Mike Oldfield Russian 00:44
11 Mike Oldfield Finale 08:36
12 Mike Oldfield Harmonics 05:21
13 Mike Oldfield Peace 03:22
14 Mike Oldfield Bagpipe Guitars 03:07
15 Mike Oldfield Caveman 04:33
16 Mike Oldfield Ambient Guitars 05:09
17 Mike Oldfield The Sailor's Hornpipe 2003 01:39 

פרטי מוצר

הוסף תגובה

שם מלא:
כותרת:
תוכן:
תגובתך עבור מוצר זה כבר התקבלה
תגובתך נשמרה בהצלחה ותפורסם לאחר אישור המנהל.