מגזין באזזז
VARIOUS ARTISTS - Berlioz: Anniversary Edition (10CD)

Berlioz: Anniversary Edition (10CD)אמן: VARIOUS ARTISTS
שנה: 2019
סגנון:  מוזיקה קלאסית
פורמט:  CD BOX SET

TRACKS
CD1

1.  Symphonie fantastique, Op. 14, H. 48 
l. Reveries - Passions 13:42
2.  ll. Un baI. VaIse 06:30
3.  llI. Scene aux champs 14:59
4.  lV. Marche au suppIice 06:04
5.  V. Songe d'une nuit de Sabbat : Larghetto - Allegro 03:51
6.  Dies irae 02:13
7.  Ronde du Sabbat 03:15
8.  Dies irae et Ronde du Sabbat ensembIe 01:59
9.  (Les Troyens (Excerpt
Chasse royaIe et orage. Larghetto non troppo lento (Royal Hunt and Storm) 08:42

CD2
1.  Requiem, Op. 5 'Grande messe des morts
Tanglewood FestivaI Chorus / Boston Symphony Orchestra 
I. Requiem aeternam & Kyrie: lntroitus 09:39
2.  Il. Dies irae. Prosa - Tuba mirum 11:23
3.  llI. Quid sum miser 02:50
4.  lV. Rex tremendae 05:14
5.  V. Quaerens me 03:52
6.  Vl. Lacrymosa 09:20
7.  VIl. Offertorium 07:38
8.  Vlll. Hostias 03:13
9.  lX. Sanctus 10:27
10.  X. Agnus Dei 11:38

CD3
1.  Les nuits d'ete, Op. 7, H 81 - Voice
Royal Opera House Orchestra / Susan Graham 
No. 1, VillaneIIe - Voice 02:24
2.  No. 2, Le spectre de Ia rose - Voice 06:46
3.  No. 3, Sur les Iagunes - Voice 05:54
4.  No. 4, Absence - Voice 05:35
5.  No. 5, Au cimitiere - Voice 05:53
6.  No. 6, L'ile inconnue - Voice 03:37
7.  La damnation de Faust, Op. 24, H 111: D'amour I'ardente fIamme - Voice
RoyaI Opera House Orchestra / Susan Graham 07:52
8.  Benvenuto CeIlini, Op. 23, H 76: Mais, qu'ai-je donc? - Voice
Royal Opera House Orchestra / Susan Graham 05:47
9.  Les troyens, H 133: Je vais mourir - Voice
Royal Opera House Orchestra / Susan Graham 03:42
10.  Les troyens, H 133: Adieu, fiere cite - Voice
RoyaI Opera House Orchestra / Susan Graham 03:48
11.  Beatrice et Benedict, H 138: Dieu! Que viens-je d'entendre? - Voice
Royal Opera House Orchestra / Susan Graham 10:06

CD4
1.  Les Franc-Juges, Op. 3, H 23: Overture
StaatskapeIIe Dresden 12:28
2.  WaverIy, Op. 1, H 26: Overture
StaatskapelIe Dresden 10:24
3.  King Lear, Op. 4, H 53: Overture
StaatskapeIIe Dresden 15:57
4.  Le Carnaval Romain, Op. 9, H 95: Overture
Staatskapelle Dresden 09:29
5.  Beatrice et Benedict, H 138 - Remastered
StaatskapeIIe Dresden 
Overture 08:06
6.  Le Corsaire, Op. 21, H 101: Overture
StaatskapeIIe Dresden 08:44
7.  Benvenuto Cellini, Op. 23, H 76B - Remastered
StaatskapeIle Dresden 
Overture 10:07

CD5
1.  Te Deum, Op. 22, H 118
Orchestre de Paris / Le Choeur de I'Orchestre de Paris / Le Choeur d'enfente de Paris / La Maitrise de Ia Resurrection 
l. Te Deum 06:00
2.  II. Tibi omnes 08:14
3.  IlI. Dignare 06:22
4.  lV. Christe, rex gIoriae 05:14
5.  V. Te ergo quaesumus 07:09
6.  VI. Judex crederis 07:29
7.  Romeo et Juliette, Op. 17, H 79 - Remastered
Orchestre de Paris 
lI. Romeo seul - Tristesse - Bruit lontain de concert et de bal - Grande fete chez CapuIet 13:32
8.  lll. Nuit sereine - Le Jardin de Capulet, siIencieux et sesert - Scene d'amour 16:23
9.  IV. La reine Mab ou la fee des songes 07:43

CD6
1.  HaroId en ItaIie, Op. 16 
l. Harold aux montagnes 14:32
2.  II. Marche des pelerins 08:20
3.  Ill. Serenade 06:28
4.  IV. Orgie des brigands 12:21
5.  La mort de CIeopatre, scene Iyrique
New York PhiIharmonic Orchestra 
AIlegro vivace con impeto 01:24
6.  Recitativo: 'C'en est donc fait !'. Moderato 02:07
7.  Lento cantabiIe - 'Ah ! qu'iIs sont Ioin ces jours' 06:11
8.  Recitativo: 'Au combIe des revers'. Moderato 01:15
9.  Meditation: Largo misterioso - 'Grands Pharaons' 04:29
10.  Allegro assai agitato - 'Non !... non, de vos demeures' 02:49
11.  AlIegro non troppo - Recitativo misurato: 'Dieux du Nil' 03:05

CD7
1.  La Damnation de Faust, Op. 24 
Part I, Le vieiI hiver 06:08
2.  Part l, Les bergers Iaissent 03:24
3.  Part l, Mais d'un eclat guerrier 00:48
4.  Part l, March hongroise: (Rakoczy March) 04:33
5.  Part II, Sans regrets j'ai quitte 04:15
6.  Part ll, Christ vient de ressusciter! 06:14
7.  Part Il, HeIas! doux chants du ciel 01:06
8.  Part Il, O pure emotion! 02:05
9.  Part Il, A boire encor! 00:28
10.  Part lI, Oh! qui'il fait bon 02:13
11.  Part lI, Certain rat 02:10
12.  Part lI, Amen. Amen 01:12
13.  Part ll, Vrai Dieu, messieurs 01:13
14.  Part Il, Une puce gentiIIe - Chanson de Mephistopheles 01:34
15.  Part lI, Assez! fuyons ces lieux 02:20
16.  Part II, Voici des roses 02:32
17.  Part II, Dors, heureux Faust, dors! 06:40
18.  Part lI, Ballet of the Sylphes 02:19
19.  Part ll, Margarita! 01:12
20.  Part ll, Villes entourees 04:25
21.  Part lll, La retraite 01:08
22.  Part III, Merci, doux crepuscule! 04:33
23.  Part III, Je l'entends! 00:58
24.  Part lII, Que l'air est etouffant! 03:03
25.  Part III, Autrefois un roi de ThuIe - The King of Thule 04:47
26.  Part llI, Esprit des flammes 01:53

CD8
1.  La Damnation de Faust, Op. 24 
Part lII, Menuet des foIIets 05:00
2.  Part lll, 'Maintenant' - 'Devant Ia maison' 02:38
3.  Part IIl, Grands dieux 05:10
4.  Part III, AIIons, il est trop tard! 04:46
5.  Part lV, D'amour I'ardente fIamme 07:01
6.  Part IV, Au son des trompettes 02:16
7.  Part IV, Nature immense (lnvocation a la Nature) 03:56
8.  Part lV, A Ia voute azuree 02:57
9.  Part lV, Dans mon coeur retentit (La course a I'abime) 03:23
10.  Part IV, Has! Irimiru Karabrao! 03:42
11.  Epilogue, Alors I'enfer se tut 01:00
12.  Epilogue, Laus! Hosanna! 05:36
13.  Beatrice et Benedict, H. 138: Overture
Boston Symphony Orchestra 07:16
14.  Le Corsaire Overture, Op. 21, H. 101
Boston Symphony Orchestra 07:58
15.  Benvenuto CelIini, H. 76: Overture
Boston Symphony Orchestra 10:25

CD9
1.  L'enfance du Christ, Op. 25 
Part l : Dans Ia creche 02:09
2.  Qui vient? 07:43
3.  Toujours ce reve! 07:28
4.  Seigneur! 00:40
5.  Les sages de Judee 03:40
6.  La voix dit vrai, seigneur 02:59
7.  Eh bien! 02:48
8.  O mon cher fiIs 07:06
9.  Joseph! Marie! 04:59
10.  Overture 04:54
11.  Part II : II s'en va Ioin de Ia terre (L'adieu des bergers a Ia Sainte FamiIle) 04:00
12.  Les Pelerins etant venus 06:36
13.  Part IlI : Depuis trois jours 03:52
14.  Dans cette ville immense 05:34
15.  Entrez, entrez, pauvres hebreux 04:29
16.  Sur vos traits fatigues 03:13

CD10
1.  L'enfance du Christ, Op. 25 
Part lll : Trio pour deux flutes et harpe 06:14
2.  Vous pIeurez, jeune mere 04:18
3.  Ce fut ainsi que par un infidele 10:06
4.  Lelio, ou Le Retour a Ia vie, Op. 14b, H. 55 
'Dieu! je vis encore...' 02:01
5.  l. Le Pecheur 05:30
6.  'Etrange persistance d'un souvenir!' 01:49
7.  Il. Chouer d'ombres 07:08
8.  'O Shakespeare! Shakespeare! Toi dont Ie premieres annees' 02:34
9.  III. Chanson de Brigands 03:51
10.  'Comme mon esprit flotte incertain!' 01:36
11.  IV. Chant de Bonheur 06:11
12.  'Oh! Que ne puis-je Ia trouver' 01:08
13.  V. La Harpe eolienne - Souvenirs 03:07
14.  'Mais pourquoi m'abandonner a ces dangereusus illusions?' 03:59
15.  Vl. Fantasie sur 'La Tempete' de Shakespeare 13:56
16.  'Assez pour aujourd'hui!' 01:10

פרטי מוצר

 • תאריך יציאה:12/03/2019
 • תאריך יציאה מקורי:
 • חברת הפצה בארץ:אן אם סי יונייטד
 • חברת תקליטים בחו"ל:Sony Music
 • ברקוד:190759387924
 • סגנון: מוזיקה קלאסית
 • מספר יחידות (במוצר):10
 • פורמט:CD, BOX SET
 • פורמט נוסף:
 • שפות:
 • כתוביות:
 • סאונד:
 • איזור:
 • מדינה:
 • קידוד:
 • אורך:
 • יחס מסך:
 • רזולוציה:
 • שחקנים:
 • במאי:
 • מפיק:
 • תוספות מיוחדות:

הוסף תגובה

שם מלא:
כותרת:
תוכן:
תגובתך עבור מוצר זה כבר התקבלה
תגובתך נשמרה בהצלחה ותפורסם לאחר אישור המנהל.