מגזין באזזז
GLENN GOULD - On Television: The Complete CBC Broadcasts [1954-1977] - 10DVD BOX SET

On Television: The Complete CBC Broadcasts [1954-1977] - 10DVD BOX SETאמן: GLENN GOULD
שנה: 2011
ז'אנר:  מוזיקה קלאסית DVD/דיוידי כלי נגינה פסנתר הופעה חיה
פורמט:  DVD BOX SET

TRACKS
DVD 1
(1954-1974) Early TV Performances / Beethoven (TT 187:53
(Heure De Concert (original broadcast: Dec 16, 1954
1-1 Introduction 0:45
1-2 Piano Concerto No. 1 in C major - I. Allegro con brio 13:20
(Chrysler Festival (original broadcast: Feb 20, 1957
1-3 Introduction 0:56
Partita No. 5 in G major
1-4 II. Allemande 1:38
1-5 IV. Sarabande 1:50
1-6 III. Courante 0:52
1-7 Introduction 0:46
1-8 Symphony No. 2 - IV. Urlicht 4:43
(Special: Address And Music For The Queen (original broadcast: Oct 13, 1957
1-9 Introduction 0:30
Piano Concerto No. 5 in F minor
1-10 II. Largo 3:26
1-11 III. Presto 4:12
Original broadcast: 1957
Piano Concerto No. 1 in D minor
1-12 I. Allegro 9:23
1-13 II. Adagio 7:26
1-14 III. Allegro 9:02
Original broadcast: 1958
1-15 Partita No. 2 in C minor (rehearsal) 1:48
Original broadcast: 1960
Piano Sonata No. 17 in D minor "The Tempest"
1-16 I. Largo - Allegro 5:41
1-17 II. Adagio 6:49
1-18 III. Allegretto 4:46
(The Subject Is Beethoven (original broadcast: Feb 6, 1961
1-19 Introduction 7:49
Eroica Variations
1-20 Introduzione col basso del tema. Allegretto vivace - Tema 2:30
1-21 Variations I- XV 12:07
1-22 Finale. Allegro con brio. Alla luga 4:16
1-23 Introduction 9:16
Sonata For Piano And Cello No. 3 in A major
1-24 I. Allegro ma non tanto 8:57
1-25 II. Scherzo. Allegro molto 5:14
1-26 III. Adagio cantabile 1:33
1-27 Allegro vivace 6:35
1-28 Credits 0:51
(Intertel: The Culture Explosion (original broadcast: Nov 9, 1966
1-29 "I Detest Audiences" 3:40
(Telescope: Variations On Glenn Gould (original broadcast: May 8, 1969
1-30 Glenn Gould On Recording Technology 1:22
1-31 Introduction - The Musicality Of Man 2:11
1-32 The Idea Of North 7:42
1-33 "I Was Running Scared" 4:56
1-34 Symphony No.6 in F major "Pastoral" 3:05
1-35 Glenn Gould On Wawa 4:07
1-36 Credits 0:48
(CBC Special: The World Of Music - The Well-Tempered Listener (original broadcast: Feb 18, 1970
1-37 Introduction 0:10
The Well-Tempered Klavier, Book 2
1-38 No. XIV in F sharp minor - Praeludium 3:36
1-39 No. XIV in F sharp minor - Fuga 2:54
1-40 No. III in C sharp major - Praeludium 1:26
1-41 No. III in C sharp major - Fuga 1:46
1-42 No. XXII in B flat minor - Praeludium 1:48
1-43 No. XXII in B flat minor - Fuga 3:03
1-44 No. IX in E major - Praeludium 2:40
1-45 No. IX in E major - Fuga 1:52
(Commercials For Musicamera (original broadcasts: 1974
1-46 Glenn Gould as Sir Nigel Twit-Thornwaite 1:02
1-47 Glenn Gould as Dr. Karlheinz Klopweisser 1:05
1-48 Glenn Gould as Myron Chianti 1:04
1-49 Audio Surprise 0:32

DVD 2
(1962) The U.S.S.R. / Bach (TT 116:44
(Sunday Concert: Music In The U.S.S.R (original broadcast: Jan 14, 1962
2-1 Introduction 10:43
Quintet For Piano And Strings in G minor
2-2 I. Prelude. Lento 4:34
2-3 II. Fuga. Adagio 10:07
2-4 V. Finale. Allegretto 6:59
2-5 Introduction 5:48
Piano Sonata No. 7 in B flat major
2-6 I. Allegretto inquieto - Andantino 10:04
2-7 II. Andante caloroso 6:03
2-8 III. Precipitato 3:40
2-9 Credits 0:18
(Sunday Concert: Glenn Gould On Bach (original broadcast: Apr 8, 1962
2-10 Introduction 0:20
2-11 Fugue in E flat major 1:47
2-12 Introduction 8:09
Cantate "Widerstehe Doch Der Sünde
2-13 I. Aria 8:47
2-14 II. Recitative 1:19
2-15 III. Aria 3:07
2-16 Introduction 5:13
2-17 The Art Of The Fugue - Contrapunctus IV 3:07
2-18 Introduction 2:10
Brandenburg Concerto No. 5 in D major
2-19 I. Allegro 11:23
2-20 II. Affetuoso 5:49
2-21 III. Allegro 6:06
2-22 Credits 1:10

DVD 3
(1962 & 1963) Richard Strauss / The Anatomy Of The Fugue (TT 117:49
(Richard Strauss - A Personal View (original broadcast: Oct 15, 1962
3-1 Introduction 0:48
3-2 Cäcilie 1:58
3-3 Introduction 5:41
3-4 Violin Sonata in E flat major - I. Allegro ma non troppo 10:11
3-5 Introduction 3:29
Ophelia-Lieder
3-6 No. 1 "Wie Erkenn Ich Mein Treulieb Vor Andern Nun?" 3:10
3-7 No. 2 "Guten Morgen, 's Ist Sankt Valentinstag" 1:19
3-8 No. 3 "Sie Trugen Ihn Auf Der Bahre Bloss" 3:11
3-9 Introduction 2:17
Le Bourgeois Gentilhomme
3-10 I. Overture 3:59
3-11 IV. Entrance And Dance Of The Tailors 5:14
3-12 IX. The Dinner 9:50
3-13 Introduction 3:09
3-14 Beim Schlafengehen 4:32
3-15 Credits 0:30
(The Anathomy Of The Fugue (original broadcast: Mar 4, 1963
3-16 Introduction 7:46
3-17 Who Follow With Me - Duet 1:26
3-18 Spring Returns (Madrigal for 5 voices) 2:06
3-19 Introduction 0:53
3-20 The Well-Tempered Klavier, Book 2 - Fuga VII in E flat major 3:08
3-21 Introduction 0:44
3-22 The Well-Tempered Klavier, Book 2 - Fuga XXII in B flat major 3:09
3-23 Introduction 1:55
Adagio and Fugue in C minor
3-24 Adagio 3:35
3-25 Fuga. Allegro 4:13
3-26 Introduction 3:07
3-27 Piano Sonata No. 31 in A flat major - III. Adagio ma non troppo. Fuga. Allegro ma non troppo 11:43
3-28 Introduction 3:49
3-29 Piano Sonata No. 3 in B flat major - IV. Fuge. Lebhaft 4:23
3-30 Introduction 0:19
3-31 So You Want To Write A Fugue? 5:14
3-32 Credits 1:02

DVD 4
(1964 & 1966) Anthology of Variation / Gould & Menuhin (TT 117:10
(Anthology Of Variation (original broadcast: Jun 3, 1964
4-1 Introduction 1:09
4-2 Introduction by Glenn Gould 9:41
4-3 Fantasia In D 7:33
4-4 Introduction 2:55
Goldberg Variations
4-5 Aria 1:46
4-6 Variatio 3 0:52
4-7 Variatio 6 0:28
4-8 Variatio 9 0:46
4-9 Variatio 12 0:58
4-10 Variatio 15 1:54
4-11 Variatio 18 0:37
4-12 Variatio 21 1:31
4-13 Variatio 24 1:01
4-14 Variatio 27 0:57
4-15 Glenn Gould on the Quodlibet 0:36
4-16 Variatio 30 Quodlibet 0:45
4-17 Introduction 3:36
Variations For Piano
4-18 I. Sehr mässig 1:42
4-19 II. Sehr schnell 0:35
4-20 III. Ruhig fliessend 2:47
4-21 Introduction 6:43
Piano Sonata No. 30 in E major
4-22 I. Vivace, ma no troppo - Adagio espressivo 2:48
4-23 II. Prestissimo 2:00
4-24 III. Andante molto cantabile ed espressivo 8:01
4-25 Credits 1:09
(Duo Glenn Gould & Yehudi Menuhin (original broadcast: May 18, 1966
4-26 Glenn Gould and Yehudi Menuhin 0:36
Sonata For Piano And Violin No. 4 in C minor
4-27 I. Siciliano. Largo 3:13
4-28 II. Allegro 4:42
4-29 III. Adagio 3:52
4-30 IV. Allegro 3:10
4-31 Glenn Gould and Yehudi Menuhin on Bach and Schoenberg 7:07
4-32 Phantasy For Violin And Piano 10:00
4-33 Glenn Gould and Yehudi Menuhin on Beethoven 3:17
Sonata For Piano And Violin No. 10 in G major
4-34 I. Allegro moderato 7:17
4-35 II. Adagio espressivo 5:33
4-36 III. Scherzo. Allegro - Trio 1:51
4-37 IV. Poco Allegretto - Adagio espressivo - Tempo I - Allegro 8:01
4-38 Credits 0:28

DVD 5
(1966) Humprey Burton Interviews on Bach & Beethoven (TT: 96:40
(Conversations With Glenn Gould - Part 1: Bach (original broadcast: Mar 15, 1966
5-1 Introduction 1:01
5-2 Introduction 1:59
5-3 Goldberg Variations - Variatio 4 0:55
5-4 Glenn Gould and Humphrey Burton on Bach 37:17
5-5 Closing comments 2:10
5-6 32 Variations On An Original Theme in C minor 12:29
5-7 Credits 1:00
Conversations With Glenn Gould - Part 2: Beethoven (original broadcast: Mar 22, 1966
5-8 Glenn Gould and Humphrey Burton on Beethoven 35:19
5-9 Piano Sonata No. 30 in E major - I. Vivace ma non troppo - Adagio espressivo 4:09
5-10 Credits 0:30

DVD 6
(1966) Humprey Burton Interviews on Schoenberg & Richard Strauss (TT 80:43
(Conversations With Glenn Gould - Part 3: Arnold Schoenberg (original broadcast: Apr 5, 1966
6-1 Glenn Gould and Humphrey Burton on Schoenberg 36:37
6-2 Suite For Piano - Intermezzo 4:39
6-3 Credits 0:29
(Conversations With Glenn Gould - Part 4: Richard Strauss (original broadcast: Apr 19, 1966
6-4 Glenn Gould and Humphrey Burton on Strauss 28:57
6-5 Elektra (excerpt) 5:42
6-6 Glenn Gould and Humphrey Burton on Strauss 2:03
6-7 Beim Schlafengehen (excerpt) 2:14

DVD 7
(1967) Music For A Sunday Afternoon / The Canada Centennial Concert (TT 86:16
(Music For A Sunday Afternoon - Mozart & Beethoven (original broadcast: Mar 19, 1967
7-1 Introduction 0:21
Piano Sonata No. 13 in B flat major
7-2 I. Allegro 6:22
7-3 II. Andante cantabile 5:10
7-4 III. Allegretto grazioso 6:41
7-5 Glenn Gould on Beethoven 5:26
7-6 Introduction 0:12
Piano Sonata No. 17 in D minor "The Tempest
7-7 I. Largo - Allegro 7:03
7-8 II. Adagio 9:16
7-9 III. Allegretto 4:31
7-10 Credits 0:57
(The Canada Centennial Concert (original broadcast: Nov 15, 1967
7-11 Introduction 1:04
Piano Concerto No. 7 in G minor
7-12 I. (Allegro) 3:55
7-13 II. Andante 5:48
7-14 III. Allegro assai 3:48
7-15 Introduction 0:34
7-16 Burleske For Piano And Orchestra in D minor 24:03
7-17 Credits 1:00

DVD 8
(1970) The Idea Of North / The Beethoven Bicentennial Concert (TT 115:33
8-1..9 The Idea Of North (original broadcast: Aug 5, 1970) 56:58
(The Beethoven Bicentennial Concert (original broadcast: Dec 9, 1970
8-10 Bagatelle in E flat major 5:07
8-11 Introduction 1:26
Six Variations For Piano in F major
8-12 Tema. Adagio. Cantabile 2:04
8-13 Var. I 2:02
8-14 Var. II Allegro, ma non troppo 1:00
8-15 Var. III Allegretto 1:57
8-16 Var. IV Tempo di Menuetto 1:16
8-17 Var. V Marcia. Allegretto 1:37
8-18 Var. VI Allegretto - Coda - 1:22
8-19 Adagio molto 2:59
8-20 Introduction 0:36
Piano Concerto No. 5 in E flat major "Emperor"
8-21 I. Allegro 19:04
8-22 II. Adagio un poco moto - attacca 7:35
8-23 III. Rondo. Allegro 9:48
8-24 Credits 0:41

DVD 9
(1974 & 1975) Musicamera - Music In Our Time Parts 1&2 (TT 115:52
(Musicamera - Music In Our Time - Part 1 "The Age Of Ecstacy: 1900-1910" (original broadcast: Feb 20, 1974
9-1 Introduction 0:17
9-2 Prélude in E major 1:52
9-3 Introduction 4:38
9-4 Prélude in C major 0:50
9-5 Prélude in E flat major 1:22
9-6 Prélude in F major 1:14
9-7 Introduction 1:01
9-8 Désir 2:26
9-9 Caresse Dansée 2:38
9-10 Introduction 2:19
9-11 Feuillet d'Album 1:34
9-12 Introduction 1:31
9-13 Première Rhapsodie For Clarinet And Orchestra 9:01
9-14 Introduction 2:05
8 Lieder
9-15 No. 1 Traumleben 3:19
9-16 No. 4 Verlassen 4:13
9-17 No. 7 Lockung 1:19
9-18 No. 8 Der Wanderer 5:32
9-19 Introduction 0:28
9-20 Sonata For Piano 10:40
(Musicamera - Music In Our Time - Part 2 "The Flight From Order: 1910-1920" (original broadcast: Feb 5, 1975
9-21 Introduction 0:11
9-22 Visions Fugitives - No. 2 Andante 2:47
9-23 Introduction 5:32
Ophelia-Lieder
9-24 No. 1 "Wie Erkenn Ich Mein Treulieb Vor Andern Nun?" 3:01
9-25 No. 2 "Guten Morgen, 's Ist Sankt Valentinstag" 1:16
9-26 No. 3 "Sie Trugen Ihn Auf Der Bahre Bloss" 3:55
9-27 Introduction 3:11
Pierrot Lunaire For Reciter And Chamber Ensemble
9-28 No. 1 Mondestrunken 1:53
9-29 No. 2 Colombine 2:10
9-30 No. 3 Der Dandy 1:29
9-31 No. 4 Eine Blasse Wäscherin 1:32
9-32 No. 5 Valse De Chopin 2:08
9-33 No. 6 Madonna 2:03
9-34 No. 7 Der Kranke Mond 3:06
9-35 Introduction 2:08
L'Histoire Du Soldat
9-36 Little Choral 0:34
9-37 Devil's Song 0:37
9-38 Great Choral 3:06
9-39 Devil's Triumphal March 2:04
9-40 Introduction 2:07
9-41 La Valse (Poème Chorégraphique) 11:35
9-42 Credits 1:02

DVD 10
(1975 & 1977) Musicamera - Music In Our Time Part 3&4 (TT 117:03
(Musicamera - Music In Our Time - Part 3 "New Faces, Old Forms: 1920-1930" (original broadcast: Nov 26, 1975
10-1 Introductory Scene 1:14
Façade For Reciter And 6 Instruments
10-2 No. 18 Scotch Rhapsody 1:20
10-3 Scene 1:19
10-4 No. 20 Fox-trot 1:58
10-5 Introduction 3:46
Das Marienleben
10-6 No. 5 Argwohn Josephs 1:39
10-7 No. 6 Verkündigung Über Den Hirten 4:04
10-8 No. 11 Pietà 3:13
10-9 Introduction 1:06
String Quartet No. 4
10-10 III. Non troppo lento 5:30
10-11 IV. Allegretto pizzicato 2:46
10-12 Introduction 5:07
10-13 Suite For Piano - IV. Intermezzo 3:43
10-14 Introduction 1:15
10-15 As It Fell Upon A Day 4:54
10-16 Introduction 1:47
(Aubade (Concerto Chorégraphique
10-17 I. Toccata 2:48
10-18 II. Récitatif 1:53
10-19 VII. Récitatif 2:15
10-20 IX. Allegro feroce 0:42
10-21 X. Conclusion 5:07
10-22 Credits 1:45
(Musicamera - Music In Our Time - Part 4 "The Artist As Artisan: 1930-1940" (original broadcast: Dec 14, 1977
10-23 2 Ricercari Sul Nome BACH - No.1 "Funebre" 5:38
10-24 Introduction 5:32
Sonata For Trumpet And Piano
10-25 I. Mit Kraft 5:05
10-26 III. Trauermusik. Sehr langsam 8:28
10-27 Introduction 1:31
10-28 Gesänge Des Späten Jahres - No. 1 "Wanderlied Im Herbst" 7:12
10-29 Introduction 5:48
Concerto For 9 Instruments
10-30 I. Etwas lebhaft 2:44
10-31 II. Sehr langsam 2:49
10-32 III. Sehr rasch 1:27
10-33 Introduction 1:20
10-34 Sonata No. 7 in B flat major - I. Allegro inquieto - Andantino 9:01
10-35 Credits 1:14

פרטי מוצר

הוסף תגובה

שם מלא:
כותרת:
תוכן:
תגובתך עבור מוצר זה כבר התקבלה
תגובתך נשמרה בהצלחה ותפורסם לאחר אישור המנהל.