מגזין באזזז
JOHN LENNON - Plastic Ono Band (6CD/2 Blu-ray) - BOX SET

Plastic Ono Band (6CD/2 Blu-ray) - BOX SETאמן: JOHN LENNON
שנה: 2021
סגנון:  רוק DVD/דיוידי רוק פופ בלו ריי Blu-Ray Audio
פורמט:  CD BOX SET BLU-RAY

TRACKS
The Ultimate Mixes
CD1-1  Mother 5:35
CD1-2  Hold On 1:52
CD1-3  I Found Out 3:37
CD1-4  Working Class Hero 3:47
CD1-5  Isolation 2:52
CD1-6  Remember 4:32
CD1-7  Love 3:22
CD1-8  Well Well Well 5:57
CD1-9  Look At Me 2:53
CD1-10  God 4:12
CD1-11  My Mummy's Dead 0:51
CD1-12  Give Peace A Chance 4:54
CD1-13  Cold Turkey 5:02
CD1-14  Instant Karma (We All Shine On) 3:20
The Ultimate Mixes/The Out-Takes
CD2-1  Mother (Take 61) 4:18
CD2-2  Hold On (Take 2) 2:11
CD2-3  I Found Out (Take 1) 3:46
CD2-4  Working Class Hero (Take 1) 3:50
CD2-5  Isolation (Take 23) 2:51
CD2-6  Remember (Rehearsal 1) 3:11
CD2-7  Love (Take 6) 2:36
CD2-8  Well Well Well (Take 2) 3:34
CD2-9  Look At Me (Take 2) 2:50
CD2-10  God (Take 27) 4:05
CD2-11  My Mummy's Dead (Take 2) 1:15
CD2-12  Give Peace A Chance (Take 2) 6:00
CD2-13  Cold Turkey (Take 1) 5:23
CD2-14  Instant Karma! (We All Shine On) (Take 5) 2:53
The Elements Mixes
CD3-1  Mother (Elements Mix) 4:59
CD3-2  Hold On (Elements Mix) 1:52
CD3-3  I Found Out (Elements Mix) 5:25
CD3-4  Working Class Hero (Elements Mix) 3:10
CD3-5  Isolation (Elements Mix) 2:44
CD3-6  Remember (Elements Mix) 8:38
CD3-7  Love (Elements Mix) 5:39
CD3-8  Well Well Well (Elements Mix) 5:57
CD3-9  Look At Me (Elements Mix) 2:56
CD3-10  God (Elements Mix) 4:09
CD3-11  My Mummy's Dead (Elements Mix) 0:53
CD3-12  Give Peace A Chance (Elements Mix) 4:54
CD3-13  Cold Turkey (Elements Mix) 5:02
CD3-14  Instant Karma! (We All Shine On) (Elements Mix) 3:20
The Raw Studio Mixes
CD4-1  Mother (Take 64) 5:12
CD4-2  Hold On (Take 32) 1:51
CD4-3  I Found Out (Take 3 Extended) 5:34
CD4-4  Working Class Hero (Take 9) 4:07
CD4-5  Isolation (Take 29) 2:52
CD4-6  Remember (Take 13) 4:58
CD4-7  Love (Take 37) 4:27
CD4-8  Well Well Well (Take 4 Extended) 6:47
CD4-9  Look At Me (Take 9) 3:07
CD4-10  God (Take 42) 4:26
CD4-11  My Mummy's Dead (Take 1) 0:53
CD4-12  Give Peace A Chance (Take 4 Extended) 6:34
CD4-13  Cold Turkey (Take 2) 5:06
CD4-14  Instant Karma! (We All Shine On) (Take 10) 3:31
CD4-15  Mother (Take 91) 3:59
CD4-16  I Found Out (Take 7) 7:51
CD4-17  God (Take 1) 2:27
The Evolution Mixes
CD5-1  Mother (Evolution Mix) 9:16
CD5-2  Hold On (Evolution Mix) 8:46
CD5-3  I Found Out (Evolution Mix) 6:01
CD5-4  Working Class Hero (Evolution Mix) 3:34
CD5-5  Isolation (Evolution Mix) 9:39
CD5-6  Remember (Evolution Mix) 7:01
CD5-7  Love (Evolution Mix) 7:36
CD5-8  Well Well Well (Evolution Mix) 4:50
CD5-9  Look At Me (Evolution Mix) 5:51
CD5-10  God (Evolution Mix) 8:09
CD5-11  My Mummy's Dead (Evolution Mix) 1:36
The Jams & Demos
CD6-1  Johnny B. Goode (Jam) 1:02
CD6-2  Ain't That A Shame (Jam) 1:54
CD6-3  Hold On  (Jam) 2:22
CD6-4  Hold On  (Jam) 1:36
CD6-5  Glad All Over (Jam) 1:12
CD6-6  Be Faithful To Me (Jam) 0:44
CD6-7  Send Me Some Lovin’ (Jam) 1:05
CD6-8  Get Back (Jam) 1:05
CD6-9  Lost John (Jam) 1:55
CD6-10  Goodnight Irene (Jam) 1:50
CD6-11  You’ll Never Walk Alone (Parody) (Jam) 1:43
CD6-12  I Don’t Want To A Soldier Mama I Don’t Wanna Die  (Jam) 3:30
CD6-13  It’ll Be Me (Jam) 1:07
CD6-14  Honey Don't (Jam) 1:39
CD6-15  Elvis Parody (Don't Be Cruel/Hound Dog/When I’m Over You) (Jam) 2:48
CD6-16  Matchbox (Jam) 1:57
CD6-17  I've Got A Feeling (Jam) 0:19
CD6-18  Mystery Train (Jam) 2:44
CD6-19  You're So Square (Jam) 0:28
CD6-20  I Don't Wanna Be A Soldier Mama I Don’t Wanna Die (Jam) 1:46
CD6-21  Lost John  (Jam) 0:48
CD6-22  Don't Worry Kyoko (Mummy's Only Looking For A Hand In The Snow) (Jam) 2:06
CD6-23  Mother (Home Demo) 5:00
CD6-24  Hold On (Studio Demo) 2:17
CD6-25  I Found Out (Studio Demo) 4:08
CD6-26  Working Class Hero (Studio Demo) 3:50
CD6-27  Isolation (Home Demo) 2:55
CD6-28  Remember (Home Demo) 5:24
CD6-29  Love (Home Demo) 2:38
CD6-30  Well Well Well (Home Demo) 1:15
CD6-31  Look At Me (Home Demo) 2:48
CD6-32  God (Home Demo) 3:51
CD6-33  My Mummy’s Dead (Home Demo) 1:18
PCM Stereo 24/48, PCM Stereo 24/192, DTS-HD Master Audio 5.1 24/192, Dolby TrueHD 7.1/Atmos 24/48
The Ultimate Mixes
BD1-1  Mother
BD1-2  Hold On
BD1-3  I Found Out
BD1-4  Working Class Hero
BD1-5  Isolation
BD1-6  Remember
BD1-7  Love
BD1-8  Well Well Well
BD1-9  Look At Me
BD1-10  God
BD1-11  My Mummy's Dead
BD1-12  Give Peace A Chance
BD1-13  Cold Turkey
BD1-14  Instant Karma (We All Shine On)
PCM Stereo 24/48, PCM Stereo 24/192
The Ultimate Mixes The Out-takes
BD1-15  Mother (Take 61)
BD1-16  Hold On (Take 2)
BD1-17  I Found Out (Take 1)
BD1-18  Working Class Hero (Take 1)
BD1-19  Isolation (Take 23)
BD1-20  Remember (Rehearsal 1)
BD1-21  Love (Take 6)
BD1-22  Well Well Well (Take 2)
BD1-23  Look At Me (Take 2)
BD1-24  God (Take 27)
BD1-25  My Mummy's Dead (Take 2)
BD1-26  Give Peace A Chance (Take 2)
BD1-27  Cold Turkey (Take 1)
BD1-28  Instant Karma! (We All Shine On) (Take 5)
The Elements Mixes
BD1-29  Mother (Elements Mix)
BD1-30  Hold On (Elements Mix)
BD1-31  I Found Out (Elements Mix)
BD1-32  Working Class Hero (Elements Mix)
BD1-33  Isolation (Elements Mix)
BD1-34  Remember (Elements Mix)
BD1-35  Love (Elements Mix)
BD1-36  Well Well Well (Elements Mix)
BD1-37  Look At Me (Elements Mix)
BD1-38  God (Elements Mix)
BD1-39  My Mummy's Dead (Elements Mix)
BD1-40  Give Peace A Chance (Elements Mix)
BD1-41  Cold Turkey (Elements Mix)
BD1-42  Instant Karma! (We All Shine On) (Elements Mix)
The Demos Albums & Singles
BD1-43  Mother
BD1-44  Hold On
BD1-45  I Found Out
BD1-46  Working Class Hero
BD1-47  Isolation
BD1-48  Remember
BD1-49  Love
BD1-50  Well Well Well
BD1-51  Look At Me
BD1-52  God
BD1-53  My Mummy's Dead
BD1-54  Give Peace A Chance
BD1-55  Cold Turkey
BD1-56  Instant Karma! (We All Shine On)
PCM Stereo 24/48, PCM Stereo 24/192
The Raw Studio Mixes
BD2-1  Mother (Take 64/93)
BD2-2  Hold On (Take 32)
BD2-3  I Found Out (Take 3 Extended)
BD2-4  Working Class Hero (Take 9)
BD2-5  Isolation (Take 29)
BD2-6  Remember (Take 13)
BD2-7  Love (Take 37)
BD2-8  Well Well Well (Take 4 Extended)
BD2-9  Look At Me (Take 9)
BD2-10  God (Take 42)
BD2-11  My Mummy's Dead (Take 1)
BD2-12  Give Peace A Chance (Take 4 Extended)
BD2-13  Cold Turkey (Take 2)
BD2-14  Instant Karma! (We All Shine On) (Take 10)
The Raw Studio Mixes The Out-takes
BD2-15  Mother (Take 91)
BD2-16  Hold On (Take 18)
BD2-17  I Found Out (Take 7)
BD2-18  Working Class Hero (Take 10)
BD2-19  Isolation (Take 1)
BD2-20  Remember (Take 1)
BD2-21  Love (Take 9)
BD2-22  Well Well Well (Take 5)
BD2-23  Look At Me (Take 3)
BD2-24  God (Take 1)
BD2-25  My Mummy's Dead (Take 2)
BD2-26  Give Peace A Chance (Take 4)
BD2-27  Cold Turkey (Take 2)
BD2-28  Instant Karma! (We All Shine On) (Take 5)
The Evolution Mixes
BD2-29  Mother (Evolution Mix)
BD2-30  Hold On (Evolution Mix)
BD2-31  I Found Out (Evolution Mix)
BD2-32  Working Class Hero (Evolution Mix)
BD2-33  Isolation (Evolution Mix)
BD2-34  Remember (Evolution Documentary)
BD2-35  Love (Evolution Mix)
BD2-36  Well Well Well (Evolution Mix)
BD2-37  Look At Me (Evolution Mix)
BD2-38  God (Evolution Mix)
BD2-39  My Mummy's Dead (Evolution Mix)
BD2-40  Give Peace A Chance (Evolution Mix)
BD2-41  Cold Turkey (Evolution Mix)
BD2-42  Instant Karma! (We All Shine On) (Evolution Mix)
The Jams New Mixes
BD2-43  Johnny B. Goode (Jam)
BD2-44  Ain't That A Shame (Jam)
BD2-45  Hold On  (Jam)
BD2-46  Hold On  (Jam)
BD2-47  Glad All Over (Jam)
BD2-48  Be Faithful To Me (Jam)
BD2-49  Send Me Some Lovin’ (Jam)
BD2-50  Get Back (Jam)
BD2-51  Lost John  (Jam)
BD2-52  Goodnight Irene (Jam)
BD2-53  You’ll Never Walk Alone (Parody) (Jam)
BD2-54  I Don’t Want To A Soldier Mama I Don’t Wanna Die (Jam)
BD2-55  It’ll Be Me (Jam)
BD2-56  Honey Don't (Jam)
BD2-57  Elvis Parody (Don't Be Cruel/Hound Dog/When I’m Over You) (Jam)
BD2-58  Matchbox (Jam)
BD2-59  I've Got A Feeling (Jam)
BD2-60  Mystery Train (Jam)
BD2-61  You're So Square (Jam)
BD2-62  I Don't Wanna Be A Soldier Mama I Don’t Wanna Die (Jam)
BD2-63  Lost John  (Jam)
BD2-64  Don't Worry Kyoko (Mummy's Only Looking For A Hand In The Snow) (Jam)
Yoko Ono/Plastic Ono Band The Live Sessions
BD2-65  Why
BD2-66  Why Not
BD2-67  Greenfield Morning I Pushed An Empty Baby Carriage All Over The City
BD2-68  Touch Me
BD2-69  Paper Shoes
BD2-70  Life
BD2-71  Omae No Okaa Wa
BD2-72  I Lost Myself Somewhere In The Sky
BD2-73  Remember Love
BD2-74  Don't Worry Kyoko (Mummy's Only Looking For A Hand In The Snow)
?BD2-75  Who Has Seen The Wind

פרטי מוצר

 • תאריך יציאה:23/04/2021
 • תאריך יציאה מקורי:
 • חברת הפצה בארץ:הליקון
 • חברת תקליטים בחו"ל:Universal Music
 • ברקוד:602507354299
 • סגנון: רוק DVD/דיוידי רוק פופ בלו ריי Blu-Ray Audio
 • מספר יחידות (במוצר):8
 • פורמט:CD, BOX SET, BLU-RAY
 • פורמט נוסף:CD, VINYL, DELUXE EDITION
 • שפות:
 • כתוביות:
 • סאונד:
 • איזור:
 • מדינה:
 • קידוד:
 • אורך:
 • יחס מסך:
 • רזולוציה:
 • שחקנים:
 • במאי:
 • מפיק:
 • תוספות מיוחדות:

הוסף תגובה

שם מלא:
כותרת:
תוכן:
תגובתך עבור מוצר זה כבר התקבלה
תגובתך נשמרה בהצלחה ותפורסם לאחר אישור המנהל.