מגזין באזזז

BOBBY WOMACK

 דיסקים

The Poet

The Poet אמן: BOBBY WOMACK תאריך יציאה: 03/05/2021

סגנון: סול Fאנק

חסר במלאי 59.90 ₪
The Poet II

The Poet II אמן: BOBBY WOMACK תאריך יציאה: 03/05/2021

סגנון: סול Fאנק

חסר במלאי 59.90 ₪
The Bravest Man In The Universe

The Bravest Man In The Universe אמן: BOBBY WOMACK תאריך יציאה: 12/06/2012

סגנון: סול

הוסף לסל 69.90 ₪
Soul Sides (2CD)

Soul Sides (2CD) אמן: BOBBY WOMACK תאריך יציאה: 01/11/2011

סגנון: סול Fאנק

חסר במלאי 79.90 ₪
The Poet I & II

The Poet I & II אמן: BOBBY WOMACK תאריך יציאה: 17/02/2009

סגנון: סול Fאנק

הוסף לסל 79.90 ₪
Lookin' For A Love Again / B.W. Goes C.W.

Lookin' For A Love Again / B.W. Goes C.W. אמן: BOBBY WOMACK תאריך יציאה: 28/02/2006

סגנון: סול Fאנק

הוסף לסל 59.90 ₪
Facts of Life / Don't Know What the World Is Comin

Facts of Life / Don't Know What the World Is Comin אמן: BOBBY WOMACK תאריך יציאה: 27/09/2004

סגנון: סול Fאנק

חסר במלאי 59.90 ₪
Poetry in Motion (2CD)

Poetry in Motion (2CD) אמן: BOBBY WOMACK תאריך יציאה: 27/02/2001

סגנון: סול Fאנק

חסר במלאי 79.90 ₪
Greatest Hits

Greatest Hits אמן: BOBBY WOMACK תאריך יציאה: 08/10/1999

סגנון: סול Fאנק

חסר במלאי 39.90 ₪

 תקליטים

The Poet - LP

The Poet - LP אמן: BOBBY WOMACK תאריך יציאה: 03/05/2021

סגנון: סול Fאנק

הוסף לסל 99.90 ₪
The Poet II - LP

The Poet II - LP אמן: BOBBY WOMACK תאריך יציאה: 03/05/2021

סגנון: סול Fאנק

חסר במלאי 99.90 ₪