מגזין באזזז

PATRICK BRUEL

 דיסקים

Ce Soir On Sort...

Ce Soir On Sort... אמן: PATRICK BRUEL תאריך יציאה: 06/02/2019

סגנון: מוסיקת עולם צרפתית

הוסף לסל 69.90 ₪
Tres Souvent Je Pense a Vous

Tres Souvent Je Pense a Vous אמן: PATRICK BRUEL תאריך יציאה: 05/01/2016

סגנון: מוסיקת עולם צרפתית

הוסף לסל 89.90 ₪
Lequel De Nous

Lequel De Nous אמן: PATRICK BRUEL תאריך יציאה: 30/10/2012

סגנון: מוסיקת עולם צרפתית

חסר במלאי 59.90 ₪
Bruel Live: Des Souvenirs...Ensemble

Bruel Live: Des Souvenirs...Ensemble אמן: PATRICK BRUEL תאריך יציאה: 11/12/2007

סגנון: מוסיקת עולם צרפתית

הוסף לסל 59.90 ₪
Puzzle: Best of (2CD)

Puzzle: Best of (2CD) אמן: PATRICK BRUEL תאריך יציאה: 15/11/2004

סגנון: מוסיקת עולם צרפתית

הוסף לסל 79.90 ₪
Entre Deux (2CD)

Entre Deux (2CD) אמן: PATRICK BRUEL תאריך יציאה: 10/06/2002

סגנון: מוסיקת עולם צרפתית

הוסף לסל 89.90 ₪